Φόρτωση...

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Ν.αρ.101/2000 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, Ν. ΕΕ Αρ. 127/2005 περί ηλεκτρονικών συναλλαγών, Ν. Αρ. 480/2004. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερωθεί για τα προαναφερόμενα. Η εταιρία μας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας, των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας μας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΗ

Τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι εμπιστευτικές και η εταιρία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Η εταιρία μας δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες μας και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας αποστείλουμε τη παραγγελία σας, να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη παραγγελία σας και να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Προκείμενου να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, δύο κωδικοί χρησιμοποιούνται, ο κωδικός εισόδου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ο κωδικός πρόσβασης. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, σας δίνει την δυνατότητα να αλλάξετε τον κωδικό όσο συχνά θέλετε, και θα σας συμβουλεύαμε για λόγους ασφαλείας, νααλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασης και να αποφύγετε να χρησιμοποιείτε την χρήση του ίδιου κωδικού.

Ο πελάτης στέλνοντας την παραγγελία συμφωνεί με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

FOVOTECH s.r.o.

IC:285 892 46

Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων – GDPR

Για την σωστή λειτουργία του e-shop, πρέπει να επεξεργαζόμαστε κάποια προσωπικά σας στοιχεία.

Διαχειριστής των προσωπικών σας στοιχείων είναι το e-shop και η εταιρεία

FOVOTECH s.r.o.

IC:285 892 46

Τηλ. 420 777 722 825

e-mail :tiande.3nec@seznam.cz

 

δικτυακό κατάστημα με σύστημα Shopero
SEM VLOŽTE MĚŘÍCI SKRIPT FACEBOOK PIXEL